windmolen

Informatie over vermelding van molenwinkels, maalderijen, kaasboerderijen, boerderijwinkels en telers

In dit artikel leest u de voorwaarden, mogelijkheden en wat u moet doen om ook opgenomen te worden in onze adressenlijst als molenwinkel, maalderij, kaasboerderij, boerderijwinkel of teler of hoe u een bestaande vermelding kan laten aanpassen.

Waarom doen we dit?

We hebben een uitgebreid artikel geschreven wat onze drijfveer is om "rechtstreeks kopen bij de boer" adressen te verzamelen en publiceren.

Hoe stimuleren wij dit gedachtegoed en wat is onze rol daarin?

Wij ontvangen op onze website enorm veel bezoekers en proberen die bezoekers te verleiden om ook lokale producten te kopen, rechtstreeks bij degene die het maakt. Om het onze bezoekers makkelijker te maken hebben we een platform gebouwd waarbij je adressen kan vinden per land, provincie, gemeente en dorp maar ook per product. Zo hebben we overzichten van bijvoorbeeld kaasboerderijen, boerderijwinkels, melktapautomaten, eierautomaten, aardbeitelers, aspergetelers, etcetera. We hopen dat we onze bezoekers kunnen bewegen (een deel) van hun producten niet meer bij de supermarkt te kopen maar "rechtstreeks bij de boer(in)/molenaar/teler".

Het platform

De kern van het door ons gebouwde platform is een grote database waarin we gegevens vastleggen van een molen/maalderij/boerderij/teler. Logischerwijs leggen we daar de adresgegevens en openingstijden in vast maar ook zaken als welke producten men verkoopt, welke producten daarvan biologisch zijn, of die producten zelf geproduceerd zijn of dat ze "meeverkocht" worden.

Ook leggen we vast of het verkooppunt activiteiten, diensten of accommodaties aanbiedt. Denk aan rondleidingen, workshops, boerendoolhof, overnachtingsmogelijkheid, een trouwlocatie, bijeenkomstruimte voor kinderfeestjes, vergaderingen of noem maar op.

De verkooppunten komen in een overzicht naar voren en wanneer men daar op klikt komt de bezoeker op een pagina die in detail het verkooppunt beschrijft. Denk hierbij aan het adres, link naar de website, telefoonnummer en openingstijden. Daarnaast kan de bezoeker zien welke product categorieën te koop zijn. Daarnaast heeft ieder detail

Heeft men eenmaal een bepaald adres gevonden dan kan men met één klik een route laten uitstippelen tussen hun locatie en uw verkooppunt.

Wie kan wel en niet meedoen?

In alle gevallen geldt dat, logischerwijs, er een verkooppunt is waarbij particulieren het door uzelf geproduceerde product kunnen kopen. Dat verkooppunt mag ook een automaat zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een melktapautomaat of aardbeienautomaat.

Belangrijk is dat u zelf "producent" bent zoals een boerenbedrijf dat groentes teelt en verkoopt, een melkveebedrijf die zijn zuivelproducten verkoopt of van de melk kaas maakt of telers die "aan huis" hun producten verkopen zoals fruittelers, aspergekwekers, aardbeientelers, champignonkwekers, etc. Natuurlijk zijn adressen met zelfpluk of zelfoogst (al dan niet met verplicht lidmaatschap of aankoop van oogstaandeel) van harte welkom.

Dat in uw winkeltje ook andere producten "meeverkocht" worden is voor de consument handig en voor u interessant maar het zit voor ons al in grijs gebied vanwege de doelstelling dat je rechtstreeks koopt bij degene die iets "maakt", maar in beginsel hebben we hier geen moeite mee zolang het maar producten zijn van collega boeren/telers/molenaars "uit de buurt". Als voorbeeld, het meeverkopen van sperziebonen die uit Marokko komen past totaal niet in dit gedachtegoed en druist ook in om groente "uit het seizoen" te eten om onnodig transport te voorkomen.

Winkels die alleen maar wederverkoper zijn en die producten niet zelf produceren vallen buiten onze doelgroep.

Denkt u een verkooppunt te hebben dat buiten deze doelgroep valt maar u bent overtuigd dat u "in lijn met ons gedachtegoed" werkt, dan kunt u zich aanmelden, we zullen dan uw aanvraag beoordelen.

Voorbeelden van winkeltjes die in onze doelgroep vallen

 • Wind- of watermolens met een winkeltje waar meel wordt verkocht.
 • Maalderijen met een winkeltje waar meel verkocht wordt.
 • Kaasboerderijen waarbij men zelf kaas maakt en via een winkeltje "aan huis" verkoopt.
 • Boerderijen waar men zelf een product "maakt" zoals groente, vlees, zuivel, aardappelen, eieren, e.d. en via een winkeltje "aan huis" en/of via een automaat verkoopt.
 • Telers van fruit, asperges, aardbeien, champignon, blauwe bessen, en noem maar op, die in een winkeltje en/of automaat op hun erf hun producten verkopen.
 • Organisaties (doorgaans stichtingen of verenigingen) waarbij je van te voren een "oogstaandeel" koopt en daarna (meestal een jaar lang) wekelijks zelf kan oogsten.

Reciprociteit

De vermelding van uw winkeltje is geheel kosteloos, maar wel op basis van reciprociteit. Wij plaatsen naar uw website een link, dus het lijkt ons niet te veel gevraagd als u als kleine tegenprestatie een link op uw website die verwijst naar onze website.

Voorwaarden

Voor uw vermelding op onze site hanteren we de volgende voorwaarden:

 • Uw verkooppunt valt in onze doelgroep (zie hierboven).
 • U plaatst, als tegenprestatie, op uw website een link naar onze site.
 • U heeft geen redactionele invloed op uw plaatsing. We stimuleren dat u ons teksten aanlevert (die we bij uw vermelding van het verkooppunt zullen plaatsen) maar wij behouden het recht voor om deze naar eigen inzicht aan te passen.
 • Eerlijkheid is voor ons het grootste goed. Vooral bij boerderijwinkels/kaasboerderijen/telers maken wij een strikt onderscheid tussen "eigen producten" en producten die u "meeverkoopt". Wij verwachten dat u ons hierover eerlijk informeert. Mochten wij, geheel naar ons inzicht, merken dat hiermee gesjoemeld wordt dan houden we het recht voor om bepaalde informatie niet (meer) te tonen of uw gehele vermelding te verwijderen.

Hoe kunt u zich aanmelden of wijzigen laten doorvoeren?

Stuur ons een emailbericht dat u zich wilt aanmelden of dat u gegevens wil wijzigen. Wij sturen u dan instructies toe. In het emailbericht hoeft alleen maar te staan:

"We willen ons aanmelden voor een nieuwe vermelding"

of

"We willen onze vermelding wijzigen/aanvullen"

en daarnaast:

 • De naam van uw verkooppunt (bijv. kaasboerderij de Groene weide)
 • Het adres van uw verkooppunt (bijv. dorpsstraat 3, 1234AB Niemandsdorp )


aanpassing/controle: 20231020

populair

home­ >adressen

laatste toevoegingen