windmolen

Informatie over vermelding van molenwinkels, maalderijen, kaasboerderijen, boerderijwinkels en telers

In dit artikel leest u de voorwaarden, mogelijkheden en wat u moet doen om ook opgenomen te worden in onze adressenlijst als molenwinkel, maalderij, kaasboerderij, boerderijwinkel of teler of hoe u een bestaande vermelding kan laten aanpassen.

Waarom doen we dit?

Wij zijn een groot voorstander om terug te gaan naar de basis: koop producten in je omgeving, daar waar ze geproduceerd worden en (het kan dan niet anders) "van het seizoen". Een bloemkool die uit Egypte komt past totaal niet in dat gedachtegoed. We zijn ook realistisch en weten dat het (nog) niet altijd lukt, maar het is een groot streven, als je iedere keer een stapje vooruit zet, hoe kleine dan ook, kom je ook tot je doel.

Zo zijn we een groot voorstander dat het graan gemalen wordt door de molenaar en dat je zaken zoals groenten, fruit, aardappels, eieren, kaas en vlees rechtstreeks koopt bij de boer(in). Hierdoor krijgt zij een beter inkomen omdat er geen sprake is van tussenhandel, die logischerwijs ook marge nodig heeft. Daarnaast hebben op deze wijze consument en boer weer contact met elkaar en zal de consument meer respect krijgen voor het voedsel en interesse krijgen hoe dit "gemaakt" wordt. Maar bovenal zal dit onnodig transport van goederen voorkomen en het milieu ten goede komen.

Hoe stimuleren wij dit gedachtegoed en wat is onze rol daarin?

Wij ontvangen op onze website enorm veel bezoekers en proberen die bezoekers te verleiden om ook lokale producten te kopen, rechtstreeks bij degene die het maakt. Om het onze bezoekers makkelijker te maken hebben we een platform met zoekfunctie gebouwd en bieden dit aan voor molenaars, maalderijen, kaasboerderijen, boerderijwinkels en telers. We hopen dat we onze websitebezoekers kunnen bewegen (een deel) van hun producten niet bij de supermarkt te kopen maar "rechtstreeks bij de boer(in)/molenaar/teler".

Het platform

De kern van het door ons gebouwde platform is een grote database waarin we gegevens vastleggen van een molen/maalderij/boerderij/teler. Logischerwijs de adresgegevens en openingstijden maar ook zaken als: welke producten men verkoopt, welke producten daarvan biologisch zijn, of die producten zelf geproduceerd zijn of dat ze "meeverkocht" worden.

Ook leggen we vast of u activiteiten, diensten of accommodaties aanbiedt. Denk aan rondleidingen, workshops, boerendoolhof, overnachtingsmogelijkheid, een trouwlocatie, bijeenkomstruimte voor kinderfeestjes, vergaderingen of noem maar op.

Omdat we alle gegevens in een database vastleggen kunnen we het onze bezoekers heel makkelijk maken. Zo kan men, als voorbeeld, zoeken naar molenwinkels of boerderijen per provincie, kan men zoeken wie een specifiek product verkoopt of waar biologische producten verkocht worden of waar een ruimte aangeboden wordt voor bijeenkomsten voor een groep van twintig mensen. Maar ook een overzicht waar melktapautomaten staan, of waar - in de buurt- een champignonteler zijn producten aanbiedt

Heeft men eenmaal een bepaald adres gevonden dan kan men met één klik een route laten uitstippelen tussen hun locatie en uw verkooppunt.

Wie kan wel en niet meedoen?

In alle gevallen geldt dat, logischerwijs, er een verkooppunt is waarbij particulieren het door uzelf geproduceerde product kunnen kopen. Dat verkooppunt mag ook een automaat zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een melktapautomaat of aardbeienautomaat.

Belangrijk is dat u zelf "producent" bent zoals een boerenbedrijf dat groentes teelt en verkoopt, een melkveebedrijf die zijn zuivelproducten verkoopt of van de melk kaas maakt of telers die "aan huis" hun producten verkopen zoals fruittelers, aspergekwekers, aardbeientelers, champignonkwekers, etc. Natuurlijk zijn adressen met zelfpluk of zelfoogst (al dan niet met verplicht lidmaatschap of aankoop van oogstaandeel) van harte welkom.

Dat in uw winkeltje ook andere producten "meeverkocht" worden is voor de consument handig en voor u interessant maar het zit voor ons al in grijs gebied vanwege de doelstelling dat je rechtstreeks koopt bij degene die iets "maakt", maar in beginsel hebben we hier geen moeite mee zolang het maar producten zijn van collega boeren/telers/molenaars "uit de buurt". Als voorbeeld, het meeverkopen van sperziebonen die uit Marokko komen past totaal niet in dit gedachtegoed en druist ook in om groente "uit het seizoen" te eten om onnodig transport te voorkomen.

Winkels die alleen maar wederverkoper zijn en die producten niet zelf produceren vallen buiten onze doelgroep. We maken daar één uitzondering op, dat zijn verkooppunten die "in lijn met ons gedachtegoed" werken. Dus hun producten van boeren in de omgeving kopen (en dat aan kunnen tonen) en niet van een tussen- of groothandel.

Voorbeelden van winkeltjes die in onze doelgroep vallen

 • Wind- of watermolens met een winkeltje waar meel wordt verkocht.
 • Maalderijen met een winkeltje waar meel verkocht wordt.
 • Kaasboerderijen waarbij men zelf kaas maakt en via een winkeltje "aan huis" verkoopt.
 • Boerderijen waar men zelf een product "maakt" zoals groente, vlees, zuivel, aardappelen, eieren, e.d. en via een winkeltje "aan huis" en/of via een automaat verkoopt.
 • Telers van fruit, asperges, aardbeien, champignon, blauwe bessen, en noem maar op, die in een winkeltje en/of automaat op hun erf hun producten verkopen.
 • Organisaties (doorgaans stichtingen of verenigingen) waarbij je van te voren een "oogstaandeel" koopt en daarna (meestal een jaar lang) wekelijks zelf kan oogsten.

Reciprociteit

De vermelding van uw winkeltje is geheel kosteloos, maar wel op basis van reciprociteit. Wij plaatsen naar uw website een link, dus het lijkt ons niet te veel gevraagd als u als kleine tegenprestatie een link op uw website die verwijst naar onze website.

Voorwaarden

Voor uw vermelding op onze site hanteren we de volgende voorwaarden:

 • U verkooppunt valt in onze doelgroep.
 • U plaatst, als tegenprestatie, op uw website een link naar onze site.
 • U heeft geen redactionele invloed op uw plaatsing. We stimuleren dat u ons teksten aanlevert (die we bij uw vermelding van het verkooppunt zullen plaatsen) maar wij behouden het recht voor om deze naar eigen inzicht aan te passen.
 • Eerlijkheid is voor ons het grootste goed. Vooral bij boerderijwinkels/kaasboerderijen/telers maken wij een strikt onderscheid tussen "eigen producten" en producten die u "meeverkoopt". Wij verwachten dat u ons hierover eerlijk informeert. Mochten wij, geheel naar ons inzicht, merken dat hiermee gesjoemeld wordt dan houden we het recht voor om bepaalde informatie niet te tonen of uw gehele vermelding te verwijderen.

Hoe kunt u zich aanmelden of wijzigen laten doorvoeren?

Stuur ons een emailbericht dat u zich wilt aanmelden of dat u gegevens wil wijzigen. Wij sturen u dan instructies toe. In het emailbericht hoeft alleen maar te staan:

"We willen ons aanmelden voor een nieuwe vermelding"

of

"We willen onze vermelding wijzigen/aanvullen"

en daarnaast:

 • De naam van uw verkooppunt (bijv. kaasboerderij de Groene weide)
 • Het adres van uw verkooppunt (bijv. dorpsstraat 3, 1234AB Niemandsdorp )

LET OP: stuur op voorhand geen gedetailleerde gegevens toe, de gegevens moeten namelijk in een bepaald formaat aangeleverd worden zodat we dit automatisch kunnen verwerken (we informeren u hoe dat in zijn werk gaat). Ons emailadres staat in het kader hieronder.


populair

home­ >adressen >aanleveren informatie

laatste toevoegingen

contact   voorwaarden   disclaimer   privacybeleid   over ons  
wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie