disclaimer

Disclaimer

Mensenwerk

Wij hebben de informatie op deze site met zorg samengesteld. Desondanks moet je deze informatie niet als "de enige en echte waarheid" beschouwen. Lees ook met aandacht onze voorwaarden.

De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat niet alles wat we schrijven exact de waarheid en foutloos is. Geen enkel boek, artikel of lezing zonder fouten, het blijft allemaal mensenwerk. Zo ook bij ons, wij zijn mensen en maken dus fouten en weten niet alles.

Ook stellen we soms de zaken bewust eenvoudiger voor om de kennisoverdracht in artikelen niet onnodig lang of complex te maken. Wees dus niet teleurgesteld als je er later wellicht achter komt dat bepaalde zaken soms net even anders of complexer zijn dan we ze hebben beschreven, of dat nog meer aspecten een rol spelen. Dat hebben we dus in de meeste gevallen bewust gedaan.

Kennis en specificaties

De informatie op deze site valt uiteen in twee categorieën: 1. kennisoverdracht en 2. door ons verzamelde productinformatie, specificaties, eigenschappen en functionaliteiten van bepaalde producten en/of diensten van derden.

Kennisoverdracht

Om kennis via onze artikelen over te dragen hebben we veel gelezen, onderzocht, geïnterpreteerd en conclusies getrokken en/of is deze gebaseerd op eigen ervaring. Daarna hebben we die kennis met eigen woorden beschreven in de artikelen op deze site. Tijdens dit schrijven hebben we, doorgaans, een specifieke groep geïnteresseerde lezers voor ogen. Die groep is wat meer geïnteresseerd in de technische aspecten en dat proberen we dan zo simpel mogelijk uit te leggen.

De werking van die technische aspecten stellen we soms eenvoudiger voor dan ze in werkelijkheid zijn. Dat doen we bewust en vanuit didactisch oogpunt. Maar soms is dat omdat we de materie nog niet helemaal doorgronden, en soms omdat zelfs de werking door de wetenschap nog niet (volledig) doorgrond wordt.

Specificaties, eigenschappen en functionaliteiten

De op deze site vermelde functionaliteiten, eigenschappen en specificaties van producten en/of diensten zijn door ons verzameld met gegevens die fabrikanten en/of leveranciers openbaar hebben gemaakt.

Helaas blijken we soms informatie verkeerd over te nemen, en niet onverwacht, ook fabrikanten en/of leveranciers blijken (flink) wat fouten te maken in de beschrijvingen, brochures, en specificaties, zo is onze jarenlange ervaring.

Deze fouten zijn voor ons soms heel eenvoudig te achterhalen omdat deze informatie op twee of meer plaatsen is gepubliceerd én elkaar tegenspreekt (vaak komt de informatie uit de brochure of webpagina niet overeen met de handleiding). Ook zien we regelmatig een discrepantie tussen de specificaties en de daarbij getoonde foto. Ook merken we soms dat de fabrikant overdrijft omdat bepaalde waarden ongebruikelijk hoog of laag zijn in vergelijking met de concurrentie.

Als ook fabrikanten fouten maken dan wordt het wel heel erg lastig om te achterhalen wat de echte waarheid is. Beschouw daarom de informatie van deze website als een onafhankelijke bron "ter oriëntatie" en niet als de absolute waarheid.

Realiseer dat fabrikanten soms specificaties of functionaliteiten wijzigen terwijl de productnaam hetzelfde blijft. Of een product een bepaalde functionaliteit bezit of voldoet aan een bepaalde specificatie is dan afhankelijk van het moment dat het product is geproduceerd. De waarheid is dus soms afhankelijk van het tijdstip waarop de waarneming plaatsvindt.

Zoals altijd is het raadzaam meerdere bronnen te raadplegen en dan zelf je conclusies te trekken. Mede vanwege het voorgaande gelden onze voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Foutje of aanvulling?

Zie je een foutje in de beschreven functionaliteit of specificaties? Wij stellen het erg op prijs als je dit met ons deelt, wij zullen zo snel als mogelijk dit corrigeren. Ook aanvullingen op bijvoorbeeld specificaties stellen we erg op prijs.


aanpassing/controle: 20231020

populair

home­

laatste toevoegingen