pH-waarde

met lakmoespapier kan de pH-waarde van een vloeistof bepaald worden
met lakmoespapier kan de pH-waarde van een vloeistof bepaald worden

De pH-waarde is een eenheid waarmee met een getal tussen 0 en 14 aangegeven wordt of een vloeistof zuur (<7), neutraal (7) of basisch (>7) is.

Duits: n.b.*
Frans: n.b.*
Engels: n.b.*

Synoniem: zuurtegraad (NL)

De pH-waarde is een eenheid die op een schaal van 0 tot 14 aangeeft hoe zuur of basisch (tegenovergestelde van zuur) een vloeistof of vochtige stof is. Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur of basisch. Een pH-waarde onder de 7 zijn zure waarden. Hoe lager de waarde onder de 7, hoe zuurder de vloeistof.

Een aantal voorbeelden van bekende zuren: pH 4,5: tomaat, pH 3,5: starter voor een zuurdesem, pH 3: azijn, pH 2: citroenzuur, pH 1: zoutzuur en pH 0: zwavelzuur. Kraanwater heeft een pH waarde van rond de 7.

Bekende stoffen die basisch zijn: pH 9,5: bleekwater (chloor), pH 10,5: zeep, pH 11,5: ammonia, pH 14: natronloog (gootsteenontstopper).

In zijn algemeenheid geldt dat een zuur reageert met een metaal (het metaal "oplost") en een base tast een vet aan en "verzeept" dan. Vandaar dat een je een zuurdesemdeeg niet in een metalen kom moet laten rijzen (het tast het metaal aan), of dat je bleekwater of nog erger, natronloog, ook wel bekend als gootsteenontstopper, niet in contact moet laten komen met je lichaam omdat de vetten in je huid dan meteen verzepen (je huid voelt dan "zeperig" aan).

De pH-waarde van een vloeistof kan bepaald worden met lakmoespapier, maar is nauwkeuriger te bepalen door titreren of een digitale pH-waarde meter.

Bakkersglossarium

In het bakkersglossarium zijn nog veel meer bakkerstermen te vinden, van "acerola kersconcentraat" tot "zuurteregelaar".

* Ons is geen vertaling van deze term bekend, weet jij hem wel? Een berichtje wordt zeer op prijs gesteld.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

populair

home­ >glossarium

laatste toevoegingen